راه های ارتباطی :

تلفن :

۰۶۱۵۳۳۴۳۷۷۰
۰۶۱۵۳۳۴۳۷۷۱

همراه :

۰۹۱۶۷۸۳۶۲۷۸ فروش
۰۹۰۳۷۰۹۸۵۳۶

ایمیل :

info@sefidbaam.ir

آدرس : خوزستان  آبادان شهرک صنعتی فاز یک شیمیایی نبش صنعت ۷

به ما ایمیل بفرستید